Memandikan Mayat Yang Bukan Muhrim

Memandikan Mayat Yang Bukan Muhrim
Memandikan Mayat Yang Bukan Muhrim

Memandikan Mayat Yang Bukan Muhrim. Sudah mentradisi di masyarakat apabila ada orang yang meninggal, masyarakat berbondong –bondang untuk memandikannya, bahkan orang yang bukan muhrim ikut memandikan sehingga terjadi perdebatan di antara mereka; ada yang mengatakan tidak boleh ada yang mengatakan boleh.

Pertanyaan:
  1. Bagaimana hukumnya memandikan mayat bagi orang yang bukan muhrim.
  2. Bagaimana status wudhu’nya mayit apabila di sentuh orang yang bukan muhrim.
Jawaban:
  1. Haram.
  2. Tidak batal.
Referensi :
Muhaddab juz. 1 hal. 127
Tuhfatul muhtaj juz. 3 hal. 109
I’anatut – Thalibin juz. 1 hal. 63
Ingat!!! Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jika ingin copas, mohon menyertakan sumber berupa link ke url postingan ini, terima kasih.