--> Skip to main content
NOM IFROD

Apa dan Bagaimana Keistimewaan Haji Akbar Yang Wukuf Hari Jumat?


Apa dan Bagaimana Keistimewaan Haji Akbar Yang Wukuf Hari Jumat? Sering kali kita dengar tentang haji akbar yang pelaksanaan wukuf bertepatan dengan hari jumat. Lalu apa keistimewaan haji akbar dibandingkan dengan haji seperti biasanya?

Jawaban:
Jika terkumpul antara keutamaan hari jum'at dan keutamaan hari arofah maka mempunyai kelebihan atas hari-hari lainnya. Oleh karenanya menjadi masyhur dengan nama Haji Akbar ketika wukuf dihari jum'at. Dan karena bertepatan dengan hajinya Nabi shollallohu alaihi wasallam, saat haji wada' wukuf pada hari jum'at. [Kasyful Qina'].

Wukuf di hari jum'at ada kelebihan dari pada 70 kali haji dan diampuni dosa setiap orang tanpa perantara. Hari paling utama adalah hari arofah ketika bertepatan dengan hari jum'at, dan lebih utama daripada 70 kali haji selain jum'at. [Roddul Mukhtar]. Dikatakan, keistimewaannya adalah semua orang yang wukuf pada saat itu diampuni oleh Allah ta'ala tanpa perantara, sedangkan jika selain jum'at dengan perantara. [Mugnil muhtaj]. Wallohu a'lam.

Referensi:
  • Kasyful Qina' fiqih hambali (1/496)
  • Roddul mukhtar fiqih hanafi (2/261)
  • Mugnil muhtaj fiqh Syafi'iyah (1/497)

You Might Also Like: