Skip to main content
NOM IFROD

Bagaimana Cara Qadha Puasa Ramadhan Yang Lupa Dengan Jumlahnya


Bagaimana Cara Qadha Puasa Ramadhan Yang Lupa Dengan Jumlahnya. Ada orang yang meninggalkan puasa Ramadhan dan tidak meng-qadha'-nya hingga datang bulan Ramadhan tahun berikutnya. Sebagaimana telah maklum, orang tersebut wajib meng-qadha'-nya sekaligus membayar fidyah. Akan tetapi dia lupa, berapa jumlah puasa yang wajib di qadha' itu.

Pertanyaan
Bagaimana cara meng-qadha' puasa Ramadhan yang dilupakan, apa harus diperkirakan sendiri?
Bolehkah jika seandainya meng-qadha’ puasa dulu dan mengakhirkan fidyah-nya?

Jawaban
Menurut pendapat yang mu'tamad, wajib meng-qadha' puasa melebihi dari jumlah puasa yang diyakini telah di tinggalkan.
Boleh, dengan mengikuti zhahir (pemahaman tekstual) Hadits riwayat Abu Hurairah RA.

واذا كان لا يعرف عددها، فقال القفار يقضي ما تحقق تركه اي فلا يقضي المشكوك فيه وقال القاضي حسين يقضي ما زاد على ما تحقق فعله فيقضي ما ذكر وهو المعتمد (الشرقاوي، 277-1)

لخبر ابي هريرة رضي الله عنه: من ادرك رمضان فافطر لمرض ثم صح ولم يقضه حتى أدركه رمضان اخر صام الذي ادرك ثم يقضي ما عليه ثم يطعم لكل يوم مسكينا. رواه الدار قطني - الى ان قال - وظاهر الحديث المذكور تاءخير الفدية عن القضاء وليس بمعبر بل يجوز التعجيل قبل رمضان. (الترسي، 1-291-292)

You Might Also Like: